top of page

Brief (fiktivt)

Bakgrund

Klimat 2030 Västra Götaland drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i samverkan med andra aktörer så som kommunala verksamheter och privata företag. Klimat 2030 är en kraftsamling av olika aktörer som tillsammans arbetar för att nå de regionala klimatmålen.

För att bli en del av kraftsamlingen skriver aktörerna på egna klimatåtaganden som går i linje med de regionala klimatmålen.

Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige; år 2030 ska Västra Götalandsregionen vara en fossiloberoende region. 

Uppdrag

Öka kännedom om Klimat 2030 och få fler att ansluta sig genom en oväntad och överraskande idé.

Primär målgrupp:

beslutsfattare inom industri, transport och jordbruk.

Sekundär/kommunikativ målgrupp:

påverkare, opinionsbildare och privatpersoner.

Arbetsgrupp:

Isolda Delgado Copywriter

Christoffer Hägglin Copywriter

Eddie Nylund Copywriter

Victor Vennerström Art director

Emelie Ljungberg Art Director

Problem

Växthusgaserna minskar inte tillräckligt snabbt.
För att nå klimatmålen behöver fler delta.

 

Kommunikationsproblemet

Varför har nuvarande kommunikation inte fungerat?
Tonaliteten är för seriös.

Känns för stort för att ta till sig.

Domedagsretorik har tappat sin kraft.

Hopplöshet inför den stora uppgiften.

Insikter

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om” handlar i grund och botten om att samarbeta för att

nå ett gemensamt mål. I samarbetet är det viktigt att alla drar sitt strå till stacken.

Klimat 2030 är som en gemensam gårdsstädning.
Aktörerna som ännu inte skrivit under något klimatåtagande eller privatpersonerna som inte vill ändra sina vanor beter sig som den grannen som alltid smiter undan den gemensamma gårdsstädningen eller kollegan som alltid går på toa när diskmaskinen ska tömmas.

Ingen gillar en slacker

och ingen vill vara en.

Lösning

 

Bättre än Bengt

 

Vem är Bengt?

Bengt är en harmlös men lite irriterande slacker. Han är grannen som smiter undan gårdsstädningen, “glömmer” att ta bort luddet från torktumlaren och “såg inte att papperskorgen behövde tömmas”.

 

Bengt är relaterbar och finns inom oss alla. Han är det lilla motståndet man aktivt behöver kämpa emot för att få saker gjorda och ta ansvar. Bengt är en metafor för alla som inte bidrar i klimatarbetet.

2D7971DD-87B8-4845-A3BE-789F812F686C.png
EA35726E-3F40-4C46-B760-5B9566AFBD52.png
8C29BF0B-8DF4-426D-8F2B-D3250FA264E2.png
bottom of page