top of page

Aldrig mer semester i storstan

Uppgift: Skriv en artikel i Funäsfjällens magasin/webbsida om varför man ska besöka destinationen under barmarkssäsong. Försök hitta en egen, personlig vinkel och anslag. Artikeln ska kännas läsvärd och redaktionell

snarare än vara säljig. 

 

FIKTIVT CASE 

Den mysiga hösten är en illusion

Uppgift:​ Skriv en kort annons, max en halv A4. Temat är Thailand och uppdragsgivaren är en resebyrå. Skriv sedan om annonsen, men gör den kortare och kortare utan att förlora budskapet.

Skriv ett manifest på det uppdrag ni redan jobbar med. Max en halv A4.

FIKTIVT CASE

Årets medarbetare

Novell skriven under kurs i kreativt skrivande
Uppgift: Skriv en parafras av ett känt verk.

Smak(tids)resa


Uppgift: Digital copy.
Skapa en Instagramkampanj utifrån SIA-glass trendrapport. Målet är att få så många som möjligt att läsa rapporten.

FIKTIVT CASE

Första sidan i en deckare

Uppgift: Skriv första sidan i en deckare. Väck intresse.

Fiktivt case/Uppgift under copykurs
Uppgift: English copywriting

bottom of page